Lediga lokaler

Vi uppdaterar information och bilder kring nya lokalmöjligheter här. Du är också välkommen att ringa oss kring din specifika förfråga.

Öppet kontorsmiljö med fantastisk ljus

K2 har lediga kontorsplatser och mindre kontorsytor lediga på Västkustvägen, där det finns bra med parkeringsmöjligheter och nära till Malmö centrum.